Νεο πρoγραμμα καταρτισης ωφελουμενων στο πλαισιο της πραξης: «Προωθηση της απασχολησης μεσω προγραμματων κοινωφελους χαρακτηρα, συμπεριλαμβανομενης και της καταρτισης,  σε Δημους, Περιφερειες και Κεντρα Κοινωνικης Προνοιας», για 30.333 θεσεις εργασιας θεσεις πληρους απασχολησης»

«Νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης για φοιτητές επί πτυχίω, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του ΕΑΠ, στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών» Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) νέο πρόγραμμα voucher που απευθύνεται σε 10.000 φοιτητές επί πτυχίω, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του ΕΑΠ, στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών που περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση σε εξειδικευμένους τομείς και ειδικότητες πληροφορικής, όπως (ενδεικτικά):  Διαχείριση Δικτύων (Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Δικτύων, Τεχνική Υποστήριξη)  Διαχείριση Συστημάτων (System administration)  Διαχείριση Συστημάτων Linux (Linux administration)  Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)  Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (Application development)  Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database development/administration)  Data-Analytics  Ανάπτυξη εφαρμογών mobile (mobile development)  Σχεδίαση Ιστοτόπων/εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού (Web design, Web animation, Web programming, Web development). Το ΚΕΚ LOGICA θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος και θα υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των δικαιούχων του voucher, με πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή! ΙΛΙΟΝ: Πάριδος 100 Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859 Fax: 210-2639874 e-mail: grammateia@logicaclub.com www.keklogica.wordpress.com

«Νέα προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας Ανέργων: α) ηλικίας από 18-29 ετών και β) ηλικίας άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» Μόλις ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας νέα προγράμματα voucher για: α) 3.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών, και β) 3.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 30 ετών αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΙΕΚ, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση στον κλάδο της αγροδιατροφής. Αναμένεται ο ακριβής καθορισμός της συνολικής διάρκειας των προγραμμάτων. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα ανέρχεται στο ποσό των 2.600 ευρώ. Ενδεικτικά οι ειδικότητες κατάρτισης είναι:  Τεχνολογία τροφίμων και ποτών  Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων  Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος  Τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων  Χειρισμός μηχανών παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων  Βιομηχανικός σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας  Μάρκετινγκ προϊόντων αγροδιατροφής  Εξαγωγές/διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων Το ΚΕΚ LOGICA θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια των προγραμμάτων και θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ IBAN, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ TAXIS NET). • ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. (ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Α.Μ.ΙΚΑ) • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή! ΙΛΙΟΝ: Πάριδος 100 Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859 Fax: 210-2639874 e-mail: grammateia@logicaclub.com www.keklogica.wordpress.com

«Νέα προγράμματα προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων: α)ηλικίας από 25-29 ετών και β) ηλικίας από 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Μόλις ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας νέα προγράμματα voucher για: α) 3.000 ανέργους ηλικίας από 25-29 ετών και β)2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 600 ώρες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών, σε ειδικότητα του παραπάνω κλάδου, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα ανέρχεται στο ποσό των 2.800 ευρώ. Οι ειδικότητες στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση είναι ενδεικτικά οι εξής:  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων  Διαχειριστής Δικτύων  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού  Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών  Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων  Διαχειριστής βάσεων δεδομένων  Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής  Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου  Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής  Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής Το ΚΕΚ LOGICA θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια των προγραμμάτων και θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ IBAN, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ TAXIS NET). • ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. (ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Α.Μ.ΙΚΑ) • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  Για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) υποβάλλεται έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.  Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή! ΙΛΙΟΝ: Πάριδος 100 Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859 Fax: 210-2639874 e-mail: grammateia@logicaclub.com www.keklogica.wordpress.com

Νέο πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας από 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» Μόλις ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας νέο πρόγραμμα voucher για 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, αποφοίτους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 600 ώρες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 120-200 ωρών, ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση διάρκειας 400-480 ωρών. Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι συμμετέχοντες θα ανέρχεται στο ποσό των 2.600 ευρώ. Το ΚΕΚ LOGICA θα συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι: • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ IBAN, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ TAXIS NET). • ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. (ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Α.Μ.ΙΚΑ) • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  Για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) υποβάλλεται έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.  Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή! ΙΛΙΟΝ: Πάριδος 100 Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859 Fax: 210-2639874 e-mail: grammateia@logicaclub.com www.keklogica.wordpress.com