ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο της νέας δράσης για την κατάρτιση (training voucher) άνεργων νέων στον τουρισμό, το ΚΕΚ LOGICA θα υλοποιήσει “έξυπνα” προγράμματα που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, όπως άλλωστε έκανε και κατά το παρελθόν με απόλυτη επιτυχίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης στο ΚΕΚ LOGICA, καθώς επίσης και 420 ώρες πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, υλοποιούμενη σε δύο φάσεις: α’ φάση συνολικής διάρκειας 200 ωρών για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και β’ φάση, συνολικής διάρκειας 220 ωρών που αφορούν σε δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.

Το ΚΕΚ LOGICA θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων νέων, που θα δραστηριοποιηθούν μελλοντικά στον κλάδο του τουρισμού, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη Δράση είναι οι εξής:

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών»:

  1. i. να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον αρμόδιο φορέα
  2. ii. κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και παράλληλα να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ημερολογιακά

iii. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

  1. iv. να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης το τελευταίο τετράμηνο πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή πριν από την 10η Δεκεμβρίου 2015 έως την 10η Απριλίου 2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης ακόμα και προγενέστερα, δηλαδή πριν την 10η Δεκεμβρίου 2015, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε άλλα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, κλπ.
  2. v. να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 29 ετών»:

  1. i. να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  2. ii. κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και παράλληλα να μην έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος (ημερολογιακά)

iii. να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ

  1. iv. να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης το τελευταίο τετράμηνο πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή πριν από την 10η Δεκεμβρίου 2015 έως την 10η Απριλίου 2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης ακόμα και προγενέστερα, δηλαδή πριν την 10η Δεκεμβρίου 2015, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε άλλα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, κλπ.
  2. v. να μην έχουν μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα λάβουν από το ΙΝΣΕΤΕ εκπαιδευτικό επίδομα με κατάθεση σε τραπεζικό τους λογαριασμό ως εξής:

  1. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ: 2.458 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
  2. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 2.248 ευρώ.

Το επίδομα συμπεριλαμβάνει των κάλυψη των αναγκών μετακίνησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 10 Απριλίου 2016.

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κ.Ε.Κ. LOGICA ΑΤΤΙΚΗΣ

Πάριδος 100, Ίλιον

Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859

Fax: 210-2639874

e-mail: grammateia@logicaclub.com

www.keklogicablogspot.gr

Κ.Ε.Κ. LOGICA ΘΗΒΑΣ
Νομός Βοιωτίας
Τηλέφωνο: 22623-01304
Fax: 22623-01108
ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 38
Τ.Κ. 32200
keklogica@hol.gr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s