«ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 23.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ»

 

Το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, κα Αντωνοπούλου.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανέργους με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και έχει ως σκοπό τη βελτίωση του βιογραφικού τους, προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του βιογραφικού των ανέργων θα πραγματοποιηθεί, μέσω της κατάρτισής τους, της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται πλέον σε 23.000 ανέργους, αντί του αριθμού των 16.000 που προβλεπόταν αρχικά. Επιπλέον, προβλέπεται για το 50% των ωφελουμένων (11.500 άνεργοι) εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, δηλαδή: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας. Οι αποδοχές των ωφελουμένων θα είναι αυξημένες, σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό, δηλαδή ο κάθε άνεργος που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 600 ευρώ, επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000 ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε άνεργος θα λαμβάνει για τέσσερις μήνες επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης συνολικά 2.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων. Ο καταρτιζόμενος που θα προσληφθεί θα λαμβάνει, μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή, 5.500 ευρώ.

Το ΚΕΚ LOGICA θα συμμετάσχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
  • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ.
  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ IBAN, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ TAXIS NET).
  • ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. (ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ   Α.Μ.ΙΚΑ.).
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s