«ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 23.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ»

Μόλις ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για νέο πρόγραμμα κατάρτισης και  πιστοποίησης για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, σε κλάδους αιχμής, η οποία θα διαρκέσει έως και την 30/12/2016!

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ανέργους με χαμηλά προσόντα και δεξιότητες, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αλλά και σε απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ και έχει ως σκοπό τη βελτίωση του βιογραφικού τους, προκειμένου να μπορούν, με αξιώσεις, να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας σε ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του βιογραφικού των ανέργων θα πραγματοποιηθεί, μέσω της συμβουλευτικής υποστήριξης σε επίπεδο επαγγελματικού προσανατολισμού/επαναπροσανατολισμού, της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και της πιστοποίησης των προσόντων τους. Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Κάθε άνεργος που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα θα λαμβάνει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 600 ευρώ για 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ για 500 ώρες πρακτικής άσκησης.

Το ΚΕΚ LOGICA συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και θα υλοποιήσει σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης, καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ανέργων, με επιπλέον πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων ανέργων είναι:

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.

III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ»

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.

III. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ IBAN, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ή ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΑΠΟ TAXIS NET).
 • ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ: Α.Φ.Μ. , Α.Μ.Κ.Α. (ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ   Α.Μ.ΙΚΑ)
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

 • Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 50% και με ικανότητα για εργασία, επιπλέον υποβάλλεται κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας και η ικανότητα για εργασία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης προστατευόμενου τέκνου ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, υποβάλλεται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 • Για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) υποβάλλεται έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

 

Επικοινώνησε τώρα με το ΚΕΚ LOGICA και δήλωσε συμμετοχή!

 

 1. ΙΛΙΟΝ: Πάριδος 100

Τηλέφωνο: 210-2639875, 210-2639859

Fax: 210-2639874

e-mail: grammateia@logicaclub.com

www.keklogica.wordpress.com

 

 1. ΘΗΒΑ: Λοξής Φάλαγγος 38

Τηλέφωνο: 22623-01304

fax: 22623-01108

e-mail: keklogica@hol.gr

www.keklogica.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s