ΠΡΟΦΙΛ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «LOGICA» έχει έδρα το Ίλιον και διαθέτει ένα παράρτημα στη Θήβα.

Σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί αξιολογεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο κοινοτικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ενεργειών.

Ακόμη, το Κ.Ε.Κ. LOGICA συμβάλλει στην υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων:  Έρευνες- μελέτες, Ημερίδες, Συνέδρια, Εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Βασικό μέλημά του είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης, ώστε η κατάρτιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και των ανέργων να είναι πλήρης και ικανή να διευκολύνει την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ΚΕΚ LOGICA συνεργάζεται με εκπαιδευτές και εξειδικευμένους επιστήμονες σε όλα τα θεματικά πεδία εκπαίδευσης.

Επίσης διαθέτει ένα ευρύτατο πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Οι στόχοι του φορέα είναι:

  • Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
  • Η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
  • Η υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
  • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s